Microsoft Dynamics AX som i senaste versionen blivit Microsoft Dynamics 365 for Operations är marknadens mest kompletta affärssystem och är anpassat till ett stort antal branscher och länder. Systemet fungerar som – och tillsammans med – Microsofts välkända produkter och är lätt att hantera. Detta förkortar utbildningstiden för personalen och förenklar informationsutbytet.

Med Tydab som IT-partner kan ni vara säkra på att ert företag får utnyttja den fulla potentialen i Microsoft Dynamics AX / Operations. Vi utgår alltid från era specifika behov och förutsättningar och omsätter dessa till systemprocesser och flöden för att kunna förbättra och förenkla er tillvaro.

Vill du veta mer om hur affärssystemet kan stödja er verksamhet?