Om TYDAB

Vår uppgift kan enkelt sammanfattas i två punkter:

1.     Att förstå er verksamhet

2.     Att leverera lösningar som passar ert företag

Våra konsulter kombinerar verksamhetsförståelse med spetskompetens inom IT på ett sätt som vi värderar högt och som vi är mycket stolta över. Tydab håller Microsofts högsta partnernivå Gold Enterprise Resource Partner.

 

Mycket är sig likt och ändå inte

Det händer saker på två decennier

Det lilla Halmstadföretaget som startade 1991 har mycket gemensamt med dagens tydab. Vi har fortfarande samma ägarkonstellation, samma långsiktiga syn på våra kundrelationer och samma engagemang och drivkraft att leverera de bästa lösningarna till våra kunder.

Idag, två decennier senare, är vi också en av Sveriges större Dynamics AX partners. Vi har kunder i hela Sverige och även ett stort antal globala kundinstallationer. Vårt kontor i Halmstad har utökats med ett Stockholmskontor för att vi ska kunna hålla samma höga service till våra kunder med säte i huvudstaden.

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna om våra lösningar.

Fredrik Stenlund:         +46 (0)70 565 86 40
Peter Christner:           +46 (0)70 575 12 31
Henrik Mathiasson:     +46 (0)70 322 21 34
Crister Erlandsson:     +46 (0)70 399 70 81
Carl-Johan Johnsson:  +46 (0)70 634 71 85

Halmstad

Postadress                    Besöksadress
Snöstorpsvägen 49        Snickaregatan 8
302 47 Halmstad            302 47 Halmstad

Stockholm

Ringvägen 100
118 60 Stockholm